Обществени фондации в България

От юли 2009 г. ФРГИ работи като национална подкрепяща организация на обществените фондации в България, като отпуска финансиране за тяхното институционално укрепване. Програмата навлезе във втора фаза с продължителност до 30.06.2013 г., финансирана от Фондация Чарлз Стюарт Мот.

За последните 2 години обществените фондации в България са набрали и разпределили около 1 милион лева частни дарителски средства в подкрепа на малки проекти в различни сфери на местното развитие: образование, здравословен начин на живот, култура и изкуства, интегриране на групи в неравностойно положение, опазване на околната среда. Всеки един от финансираните проекти има високо социално измерение, защото освен вложените средства мобилизира и голям процент доброволен труд. Всеки местен проект привлича средно 20% нефинансов принос. Обществените фондации изграждат култура на дарителство и помагат на общностите да използват ефективно наличните местни ресурси.

Към момента програмата подкрепя 10 обществени фондации в Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Лом, Русе, Сливен, Стара Загора, Чепеларе и Ямбол. 

  • Дарител на годината 2014

  • Дарител на годината 2013

  • Дарител на годината 2012

  • Благотворително коледно събитие в операта - Стара Загора