Младежка банка

Бургас

Младежка банка

Бургас

Година и месец на създаване

01.2014 г.

Брой членове на екипа

7

Стратегически цели

Младежка банка Бургас работи за активиране на младите хора и привличането им към важни каузи. Основната цел е да подготвянето на бъдещи лидери на територията на града. Младежката банка финансира младежки проекти и подкрепя идеите на новото поколение. Лична кауза на членовете на екипа е развитие и насърчаване на доброволчеството в Бургас.