Младежка банка

Видин

Младежка банка

Видин

Година и месец на създаване

04. 2015

Брой членове на екипа

12

Стратегически цели

Целта на Младежка банка Видин е да стимулира развитието на младежката филантропия, като предостави на младите хора финансов ресурс, който те да управляват, и насочват към подкрепа на иновативни проекти на други млади хора от съответната общност. Младежите се насърчават за активно участие, привличане на съмишленици и развитие на доброволчеството и филантропията сред младите хора. Екипът на Младежка банка Видин цели да набере средства чрез организиране на театрална постановка, баскетболен мач, дарителска кампания и провеждане на срещи с бизнеса. Благодарение на театралното представление ще се събере ресурс за Младежка банка Видин, но и ще се популяризира проекта на местно ниво. Организирането на баскетболния мач ще има за цел както да укрепи финансово Младежката банка, така и да покаже, че баскетбола е повече от традиция в градa. Дарителската кампания на Младежка банка Видин ще се реализира чрез поставяне на кутии за дарение на ключови места в града. Благодарение на срещите с бизнеса ще бъде представена дейността на Младежката банка пред потенциални дарители.