Младежка банка

Дупница

Младежка банка

Дупница

Година на създаване

04. 2015 г.

Брой членове на екипа

12

Стратегически цели

Основната цел на Младежка банка Дупница е да стимулира развитието на младежката филантропия, като предостави на младите хора финансов ресурс, който те да управляват и насочват към подкрепа на иновативни проекти на други млади хора от съответната общност.

По този начин Младежка банка Дупница ще насърчи младежката активност и обществената ангажираност на младите хора, ще покаже как те могат да идентифицират нужди и проблеми на общността и да реализират свои идеи и проекти за преодоляването на тези проблеми, както и да намират финансиране за тях. Младежката банка ще повиши капацитета на младежите да популяризират дарителството и със събраните средства да подпомагат осъществяването на определена кауза. Така ще се създадат условия за подкрепа и привличане на нови доброволци.