Младежка банка

Кюстендил

Младежка банка

Кюстендил

Година и месец на създаване

05. 2014 г. 

Брой членове на екипа

15 души

Стратегически цели

Екипът на Младежка банка Кюстендил работи изцяло на доброволчески принцип с цел подпомагане на креативните идеи на младите хора в града. В процеса на работа младежите се учат и развиват своите лидерски качества. Екипът работи с други млади хора за развиване на уменията и опита им в подготовка на проекти, фондонабиране и фондоразпределяне. В основата на Младежка банка Кюстендил са доброволци от Сдружение „Дебют”, които целят да подпомогнат равитието на гражданското общество и да дадат шанс на младите хора в региона.