Младежка банка

Лом

Младежка банка

Лом

Година и месец на създаване

11. 2012 

Брой членове на екипа

17 души

Стратегически цели

Младежка банка Лом цели да да създаде условия за развитие на младежка филантропия и местно дарителство на територията на община Лом. Екипът постига основната си цел чрез осигуряване на възможност за интересни и полезни занимания на младите хора, защото вярва, че успехът зависи именно от предоставянето на възможности.

Младежка банка Лом работи за развитие и усъвършенстване на дарителските традиции сред младите в района и за подобряване на механизмите за финансиране и реализация на малки проекти за разрешаване на местни проблеми. Екипът се стреми да привлича нови доброволци и съмишелници и да подпомага личностното развитие и разгръщането на творческия потенциал на младежите.

Изпълнявайки своята мисия Младежка банка Лом отговаря на потребностите на местната общност и се утвърждава като като надеждна структура – посредник между дарителите и младите хора.