Младежка банка

Монтана

Младежка банка

Монтана

Година на създаване

04. 2015 г.

Брой членове на екипа

5

Стратегически цели

Младежката Банка е екип от креативни млади хора, които имат идеи как да направят родния си град по-привлекателно място за живот чрез набиране на средства и отпускане на грантове, управлявани изцяло от млади хора. Младежка банка дава възможност за нови приятелства, получаване на знания и умения и практически опит. Младежка банка Монтана цели да създаде условия за развитие на младежка филантропия на територията на град Монтана. Една от водещите цели на новосформираната организация е да насърчи младежите да намерят начин община Монтана да се превърне в едно по-приятно и забавно място, в което младите да имат активна роля. С участието в Младежка банка, младите хора ще развият лидерски умения, способност да работят в екип, да взимат важни решения, да организират благотворителни събития, да се забавляват и да са част от социалния живот на града. Основните инициативи, чрез които Банката ще набира средства са: организиране на благотворителни кампании, състезания, концерти, коктейли, базари на различни продукти, изработени от доброволци. С набраните средства ще се финансират поне десет младежки проекта от град Монтана, в които да вземат участие повече млади хора.