Младежка банка

Пазарджик

Младежка банка

Пазарджик

Година на създаване

03. 2014 г. 

Брой членове на екипа

15

Стратегически цели 

Младежка Банка Пазарджик е комисия за набиране и отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора. Тя представлява група от младежи, които работят за набиране на фонд от парични средства, с които да бъдат финансирани интересни и креативни проекти на други младежи в област Пазарджик, които няма как да получат подкрепа по друг начин.

Младежката Банка е екип от креативни и динамични хора, които са готови да поемат отговорности и искат да бъдат полезни. Екипът на Младежка Банка Пазарджик набира средствата си като организира различни благотворителни събития, кампании и срещи с индивидуални дарители. Философията на Младежката банка е основана на Конвенцията на ООН за правата на децата, като водещи принципи са младежко участие и подобряване качеството на филантропията осъществявана от млади хора за млади хора. Младежка Банка Пазарджик се администрира и координира от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ – Пазарджик.