Младежка банка

Перник

Младежка банка

Перник

Година на създаване

04. 2015 г. 

Брой членове на екипа 

10

Стратегически цели

Основната цел на Младежка Банка Перник е да насърчи изграждането и развитието на филантропията сред младите, така че тя да бъде част от културата и ценностната система на обществото. За изпълнението на тази цел е сформиран и обучен екип от младежи на възраст между 15 и 25 години.

Екипът има за задача да събере средства за начален капитал на банката. С този финансов ресурс ще се подкрепят младежки проекти и инициативи, които отговарят на нуждите на младите хора и имат за цел дългосрочно въздействие в полза на общността, развиват социални дейности и предприемачество. По този начин ще се насърчават млади хора да пишат кратки проекти за създаване на различни инициативи в града и да ги реализират.