Младежка банка

София

Младежка банка

София

Година и месец на създаване

04. 2015

Брой членове на екипа 

15

Стратегически цели

Младежка банка София цели да въвлече младите хора на територията на столицата в сферата на филантропията и лидерството, работейки в полза на други млади хора и на цялата общност, в която живеят. Младежката банка развива у тях умения и опит и по този начин им дава възможност да разгърнат целия си потенциал.

Младите доброволци от екипа на Младежка банка София набират средства за безвъзмездно отпускане на финансирания за малки младежки проекти чрез събития и кампания, организирани от самите тях. Така средата, в която работи Банката е насърчаваща за младежите, които искат да развият своите лидерски и дарителски умения чрез опита, който ще натрупат като участници в проекта.

Проектът Младежката банка София е насочен към младите хора, които са инициативни, креативни, имат предприемчив дух и са готови да приложат и създадат добри практики при реализирането на бъдещи проекти.