Младежка банка

Стара Загора

Младежка банка

Стара Загора

Година на създаване 

09. 2012 г. 

Брой членове на екипа

15

Стратегически цели

Младежка банка Стара Загора има за цел да изгради общност от млади лидери в областта на филантропията, които да израстват с идеите на дарителството. Младежите участват активно в живота на града и подкрепят инициативи на свои връстници чрез финансиране на младежки проекти. Финансираните проекти отговарят на нуждите на младите хора в града и имат за цел дългосрочно въздействие и полза за местната общност.