Младежка банка

Шумен

Младежка банка

Шумен

Година на създаване

04. 2015

Брой членове на екипа

12

Стратегически цели 

Младежка банка Шумен има за цел да създаде общност от от млади лидери, които да развиват идеите и ценностите на дарителството в полза на обществото. Младежка банка Шумен стимулира и засилва гражданското участие на младите хора, изгражда младежко лидерство и подпомага иновативни младежки идеи. Банката събира и разпределя средства за младежки проекти. Тя се ръководи и управлява от млади хора, които да предоставят безвъзмездни средства за младежки проекти на територията Шумен.