Обществен дарителски фонд за Варна

Обществен дарителски фонд за Варна

Година на регистрация

2012

Настоятелство

10 души

Персонал

1 сътрудник на непълен работен ден

Доброволци

10 души

Годишен бюджет за 2014 година

43 975 лв.

Стратегически приоритети

Мисията на Фонда е да развива местното дарителство, като фактор за развитие и повишаване качеството на живот в общността. Фондът стимулира широкото гражданско участие за решаване на проблеми, чрез акумулиране на дарителски средства за конкретни проекти, съдействащи за развитие на местната общност на територията на община Варна.

Постоянен фонд

няма