Обществен дарителски фонд Габрово

Обществен дарителски фонд Габрово

Година на регистрация

2002

Управителен съвет

7 души

Съвет на дарителите

55 души

Персонал

няма постоянен

Доброволци

15 души

Годишен бюджет за 2014 година

62 507 лв. 

Стратегически приоритети

Да подпомага развитието на общността на Община Габрово; Да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми; Да насърчава сътрудничеството между гражданите, общината – представлявана от местната власт, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие; Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие; Да обединява човешки и финансови ресурси и да ги насочва към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността; Да инициира, осъществява или оказва помощ на конкретни проекти и програми, съдействащи за развитие на общността; Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции; Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове в страната и чужбина. 

Постоянен фонд

17000.00 лв.