Обществен фонд Лом

Обществен фонд Лом

Година на регистрация

2005

Управителен съвет

7 души

Съвет на дарителите

6 души

Персонал

1 сътрудник на непълен работен ден

Доброволци

50 души

Годишен бюджет за 2014 година

10 000 лв.

Стратегически приоритети

Фондацията стимулира и развива местната филантропия. Подпомага местните дарители и успели ломчани, които отдавна са напуснали града, като им помага да реализират своите филантропски цели. Подкрепя подготовката и осъществяването на проекти на училища и училищни настоятелства, детски градини, неформални групи представители на ромската общност, деца от Дом за деца без родителски грижи, клубове по интереси – спорт, танцови формации и екология.

Постоянен фонд

3100 лв.