Обществен фонд Русе

Обществен фонд Русе

Година на регистрация

2011

Управителен съвет

11 души

Персонал

Няма постоянен

Доброволци

4 души

Годишен бюджет за 2014 година

15 000 лева

Стратегически приоритети

Обединяване на усилията на граждани, местна власт, бизнес, институции и НПО, за да направим град Русе най-добро място за живеене. Подобряване на качеството на образованието. Повече възможности за младите хора. 

Постоянен фонд

400 лв.