Обществен дарителски фонд Сливен

Обществен дарителски фонд Сливен

Година на регистрация

2012

Управителен съвет

5 души

Съвет на дарителите

8 души

Персонал

1 служител на пълен и 2-ма на непълен работен ден.

Доброволци

19 постоянни доброволци, от които 12 младежи до 25 години. По време на кампании се включват допълнителни доброволци, като за 2013 г. се включиха над 50 души.

Годишен бюджет за 2014 година

60 000 лева

Стратегически приоритети

Обществен дарителски фонд Сливен работи за укрепване на местното дарителство в община Сливен; Развива дългосрочни партньорства с бизнеса; Финансира организирани групи граждани, клубове, дружества и читалища. Една от целите на Фонда е да развие онлайн дарителството, като предложи закупуване на предмети и изделия на изкуството, изработени от доброволци към Фонда и организираните на пленер – базари и търгове в интернет.

Постоянен фонд

няма