Обществен фонд Чепеларе

Обществен фонд Чепеларе

Година на регистрация

2002

Управителен съвет

7 души

Настоятелство

3 души

Съвет на дарителите

11 души

Персонал

1 на непълен работен ден

Доброволци

21 души

Годишен бюджет за 2014 година

6 000 лв.

Стратегически приоритети

Фондът, като организация на общността на Община Чепеларе, работи за осигуряване на устойчиво развитие на общността, чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди.

Постоянен фонд

няма