Обществен дарителски фонд Стара Загора

Обществен дарителски фонд Стара Загора

Година на регистрация

2003

Управителен съвет

14

Настоятелство

22 души

Съвет на дарителите

96 души

Персонал

2-ма на пълен работен ден, 2-ма на непълен

Доброволци

30души

Годишен бюджет за 2014 година

104 400 лв.

Стратегически приоритети

Мисията на ОДФ Стара Загора е да развива местното дарителство, като фактор за повишаване качеството на живот в общността. Фондът стимулира широкото гражданско участие за решаване на проблеми, чрез дарителски кампании и привличане на средства от външни донорски организации.

Постоянен фонд

няма