Обществена фондация „Мостове над Тунджа“ Ямбол

Обществена фондация „Мостове над Тунджа“ Ямбол

Година на регистрация

2005

Управителен съвет

7 души

Съвет на дарителите

39 души

Персонал

2-ма души на непълен работен ден

Доброволци

15 души

Годишен бюджет за 2013 година

189 900 лв.

Стратегически приоритети

Подобряване средата за развитие на филантропията и дарителството в региона; Засилване активността на фондацията при изграждане на местни политики; Развиване на качествени информационни и консултантски услуги за граждански структури с малък опит; Прилагане на успешни международни модели за ефективно управление и развиване на финансов ресурс; Подкрепа за талантливите младежи в региона, както и създаване на възможност младежите да трупат професионален опит.

Постоянен фонд

няма