Дарителски кръг

Дарителският кръг (по модела на The Funding Network, UK), беше разпространен в България от ФРГИ през 2012 г. и приет много добре от обществените фондации, които започнаха да го прилагат като един от основните модели за набиране на средства от индивидуални дарители. Той съдейства за изграждане на кръг от редовни дарители, които се интересуват от разнообразни каузи и желаят да влязат в директен контакт с финансираните организации.

В периода ноември 2012 – декември 2014 г., обществените фондации в България организираха 18 срещи на дарителски кръгове в Бургас, Габрово, Русе, Сливен, Стара Загора, Варна и Ямбол. Общата набрана сума от тези събития беше 297 210 лева, разпределени за финансирането на 80 местни проекта. Дарителските кръгове привлякоха 789 нови дарители, 38% от които станаха редовни дарители на обществените фондации.