Правна рамка

Обществените фондации в България са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в сила от 2000 г.) като фондации в обществена полза. Статутът „в обществена полза“ им дава право да не плащат данък върху получените дарения, а също така дава възможност на техните дарители да получават данъчни облекчения. Данъчните облекчения са в размер до 10% от облагаемата печалба за компаниите и до 5% от общия годишен доход за физическите лица.