Развитие на фонда

Обществените фондации в България набират средства от индивидуални и корпоративни дарители, като прилагат разнообразни подходи с цел създаване на дълготрайни партньорства с дарителите. Този постоянен процес на изграждане на дарителски фондове води до консолидиране на дарителска общност, свързана с обществената фондация.

Обществените фондации управляват разнообразни дарителски фондове:

- Целеви фондове, посветени на конкретна проблемна област, които обединяват средствата на различни дарители;

- Поименни фондове (индивидуални или корпоративни) с по-широко или по-тясно предназначение, инициирани от един дарител и наименувани от самия дарител;

- Общ фонд за финансиране на проекти, в който влизат всички останали дарения;

- Постоянен фонд, който осигурява устойчивост на обществената фондация чрез генериране на приходи от инвестиран капитал. Само 3 от 10 - те български обществени фондации работят за изграждане на постоянен фонд.