Специални събития

Един от най-често използваните модели за набиране на средства са т. нар. специални събития. Обществените фондации в България редовно организират благотворителни концерти, търгове, балове и спортни събития, които събират настоящи и нови дарители. Събитията осигуряват възможности за социални контакти и срещи на дарителите с финансирани организации и крайни бенефициенти. На някои от тези събития Обществените фондации имат възможност за публична отчетност или изразяване на благодарност към дарителите.