Модели

Обществените фондации в България прилагат различни модели за привличане на индивидуални и корпоративни дарители. В допълнение към поддържането на непрекъсната комуникация с настоящите дарители, Обществените фондации редовно организират специални събития или дарителски кръгове. Чрез използването на тези модели фондациите събират настоящи и нови дарители, осигуряват възможности за социални контакти и срещи.