Финансиране

Обществените фондации в България финансират проекти на местни НПО и неформални групи на конкурсен принцип в разнообразни области, които имат отношение към развитие на гражданското общество и повишаване на качеството на живот в общностите.