Младежки банки
Избери организация от картата, за да разгледаш страницата на всяка от тях.
Младежки банки

Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община). Младежките банки са широко разпространени в Европа днес – България е 26-тата поред страна, която въвежда този модел. Изследвания на тяхното въздействие показват, че те съдействат за развитието на младежко лидерство и имат широк положителен ефект върху общностите като цяло.

У нас, моделът беше въведен от ФРГИ в средата на 2012 година и възприет както от обществени фондации, така и от други организации, които развиват младежкото доброволчество и филантропия. Екипите на младежките банки включват както ученици от средни училища, така и студенти на възраст между 14 и 25 години. Младежките банки започнаха своята дейност с оценка на нуждите на младежите от своите общности и набелязване на приоритетни области на подкрепа. Впоследствие, те организираха разнообразни кампании за набиране на средства от частни дарители, които разпределиха за финансиране на младежки проекти на конкурсен принцип.

През 2015-2016 Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя 13 Младежки банки в градовете: Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Дупница, Монтана, Габрово, Сливен, Лом, Видин, Пазарджик, Шумен, Перник и София.

Научете повече за Младежките банки на новия им сайт: www.youthbankbulgaria.org